Účinnosť FitoSlimu
sa opiera o tieto vedecké poznatky

Aby ste sa na účinnosť Fitoslimu mohli naozaj spoľahnúť, jeho receptúra je založená na mnohých výskumoch a vedeckých poznatkoch. Tu si ich môžete preštudovať.

„Glukomanán má priaznivý biologický účinok na zníženie telesnej hmotnosti u ľudí s nadváhou.“

EFSA (2010)

„HCA-SX a vo väčšej miere aj kombinácia HCA-SX, NBC a GSE môžu slúžiť ako účinný a bezpečný prípravok na chudnutie, ktorý môže uľahčiť redukciu nadmernej telesnej hmotnosti a BMI.“

H G Preuss, D Bagchi, M Bagchi, C V S Rao, D K Dey, S Satyanarayana (2004)

„Glukomanán indukoval zníženie telesnej hmotnosti u zdravých jedincov s nadváhou, zatiaľ čo pridanie guarovej gumy a alginátu zrejme nespôsobilo ďalšiu stratu hmotnosti.“

Grethe BirketvedtMona ShimshiThom ErlingJon Florholmen (2005)

„Diétna vláknina (kam patrí aj Glukomanán) znižuje metabolizovateľný energetický obsah a stráviteľnosť živín v zmiešanej strave podávanej ľuďom“

D J BaerW V RumplerC W MilesG C Fahey Jr

Vyberte si FitoSlim
balíčky za zvýhodnené ceny

1 balenie FitoSlim
(na 7 dní)

FitoSlim 1x

1 balenie FitoSlim(na 7 dní)

15,90

20 porcií

2 balenia FitoSlim
(na 14 dní)

FitoSlim 2x

2 balenia FitoSlim(na 14 dní)

21,70

Ušetríte: 10,22

40 porcií

Najobľúbenejšie

3 balenia FitoSlim
(na 20 dní)

FitoSlim 3x

3 balenia FitoSlim(na 20 dní)

29,70

Ušetríte: 18,18

60 porcií

4 balenia FitoSlim
(na 30 dní)

FitoSlim 4x

4 balenia FitoSlim(na 30 dní)

34,90

Ušetríte: 28,94

80 porcií